Newsletter: Inscriere la Newsletter

democratie conducerea celor multi; ideal politic dorit dar si contestat; termen politic antic parte din clasificarea formelor standard de regim; forma pura de guvernamant- sistem reprezentativ; etalon principal dominant; drept la autodeterminare colectiva.

mai multi termeni...

Alatura-te Echipei CPCS

Avem nevoie de tine!
Membru sau doar voluntar, te asteptam sa te implici in proiectele şi activităţile noastre!

Acceseaza o serie de resurse extrem de utile in studiul culturii de securitate.

Telefon:
0748 022 805
0722 306 591
Email
fbicon twicon

Programe prioritare de politici publice in domeniul securitatii

Guvernul Romaniei prin colaborarea cu Presedintele Romaniei in cadrul Consiliul Suprem de Aparare al Tarii poate fi eficient in aplicarea unei Strategii Nationale de Prevenire a Criminalitatii. Strategia trebuie sa stabileasca obiectivele si rolul autoritatilor, scolilor, familiei si societatii civile in prevenirea criminalitatii.

Continuarea procesului de reforma depinde insa fundamental de resursele financiare ale tarii, de capacitatea institutionala a Institutiilor de Siguranta Nationala de a implementa politici, precum si de corelatia acestor politici cu masurile de reforma economica si capacitatea institutionala a altor ministere si agentii de a-si indeplini la timp functiile cu care au fost investite. Avand in vedere aceste cerinte de ordin institutional, cheltuielile militare anuale sunt estimate la o pondere minima de 2,38% din Produsul Intern Brut, nivel ce va trebui mentinut in intervalul 2005-2008.

Obiectivele strategiei trebuie sa tina cont de factorii si conditiile care contribuie la angajarea intr-un comportament infractional si sa aiba in vedere:

 • protectia comunitatilor locale si a scolilor;
 • aplicarea unor programe speciale pentru tinerii si familiile lor care traiesc intr-un mediu cu risc infractional ridicat ce genereaza violenta domestica, abuz sexual, consumul de droguri, ori promovarea unei culturi infractionale, cum sunt zonele sarace si periferice din localitatile urbane, ori din zonele adiacente;
 • aplicarea unor programe speciale destinate persoanelor marginalizate ce traiesc in zonele industriale aflate in declin, intregrate in programele de dezvoltare locala si regionala;
 • combaterea traficului si consumului de droguri;
 • programe speciale pentru tinerii cu probleme de comportament (agresivitate) ori care s-au asociat in bande pentru savarsirea de activitati infractionale;
 • programe speciale pentru comunitatea rromilor.

Recomadarile CPCS privind Politica de Prevenire si Combatere a Criminalitatii

Pentru a fi eficiente masurile de prevenire si combaterea a criminalitatii se vor aplica la nivel comunitar, in baza evaluarilor si solutiilor propuse de reprezentantii comunitatilor locale si autoritatile teritoriale de ordine publica organizate potrivit Legii nr. 218/2002, tinand cont de mecanisme de organizare institutionala ce se refera la:

 • implementarea mecanismelor de comunicare si parteneriat intre politie si reprezentantii comunitatii locale pentru a identifica cele mai bune solutii pentru prevenirea si combaterea criminalitatii, asigurarea protectiei/ patrularii strazilor, parcurilor si scolilor;
 • formarea unor retele locale intre orase si municipii si a unei retele regionale pentru a realiza schimbul de informatii si bune practici in prevenirea si combaterea criminalitatii;
 • informarea publicului despre mecansimele de preventie a criminalitatii.

COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE

 • aplicarea strategiei nationale de combatere a crimei organizate, in special a traficului de droguri, traficului de fiinte umane, traficului de arme, autoturisme furate, cu moneda falsa, cecuri de calatorie si carti de credit/debit, traficului cu materiale strategice si nucleare;
 • organizarea de o maniera neechivoca in cuprinsul acestei strategii a managementului integrat intre structurile ministerului ce gestioneaza politicile privitoare la afaceri interne, precum si a mecanismelor de cooperare cu alte ministere, ori cu organisme internationale, cum sunt INTERPOL si EUROPOL, ori politii nationale din alte tari.

REFUGIATI, IMIGRARE ILEGALA SI READMISIE

 • extinderea si imbunatatirea conditiilor de locuit in centrele de cazare aflate in gestiunea Oficiului National pentru Refugiati;
 • constituirea unui fond special pentru returnarea/expulzarea persoanelor aflate ilegal pe teritoriul Romaniei si carora nu li se poate acorda statutul de refugiat sau a caror cereri de azil au fost respinse de instantele judecatoresti;
 • cooperarea cu organizatii neguvernamentale pentru elaborarea si aplicarea unor programe de insertie sociala a refugiatilor;
 • intarirea managementului in domeniul politicilor de combatere a imigratiei ilegale, pentru a reduce pe cat posibil numarul imigrantilor ilegali si tranzitarea teritoriului Romaniei;
 • elaborarea unui plan de actiune care va prevede masuri standard pentru facilitarea reintegrarii persoanelor care doresc sa se repatrieze voluntar. In acest sens, Romania va solicita incepand cu anul 2007 si asistenta financiara a UE prin Fondul European pentru refugiati.

TRAFICUL SI CONSUMUL DE DROGURI

 • aplicarea strategiei nationale de combatere a consumului si traficului de droguri in conformitate cu Strategia UE de combatere a traficului de droguri;
 • intarirea controlului vamal;
 • folosirea investigatorilor acoperiti in actiunile de combatere a retelelor de narco-trafic;
 • intarirea Brigazii Antidrog, din cadrul Directiei Generale de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog din Politia Romana;
 • realizarea unui management integrat in domeniul politicilor de combatere a traficului si consumului de droguri intre Directia Generala de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog din Politia Romana, Directia pentru Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere din Politia de Frontiera Romana, Directia Generala a Vamilor si Ministerul Sanatatii si Familiei. Sistemul va fi aprobat prin ordin comun al ministerelor de resort.

SERVICIUL DE URGENTA

 • elaborarea regulamentului cadru pentru fixarea structurii organizatorice, precum si functionarea si dotarea comitetelor, centrelor operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
 • clarificarea prin regulament in cel mai scurt timp a conducerii si coordonarii unitare a fortelor de interventie;
 • organizarea pe langa centrul national operational a 8 centre operationale regionale corespunzator regiunilor de dezvoltare economica, pentru coordonarea activitatii centrelor operationale organizate la nivel de judet in caz de interventie;
 • emiterea de standarde si fixarea protocoalelor de cooperare cu politia de frontiera pentru interventii in cazul producerii unui eveniment exceptional in zona de granita;
 • evaluarea cerintelor si efectuarea investitiilor in centrele operationale.

INFRACTIONALITATEA INFORMATICA

In urmatorii ani, Politia Romana va trebui sa acorde un rol important combaterii infractiunilor savarsite pe Internet. In acest sens, va trebui infiintat un departament in cadrul Inspectoratului General al Politiei pentru:

 • organizarea, conducerea si coordonarea investigatiilor legate de infractiuni savarsite pe Internet;
 • colaborarea cu sectorul privat pentru educarea si instruirea permanenta a resursei umane din cadrul IGP, ori pentru achizitie de software;
 • cooperarea cu organizatii neguvernamentale pentru elaborarea programelor de preventie si combatere a criminalitatii pe Internet, avand ca tinta cu precadere educarea copiilor si a tinerilor;
 • protectia sistemelor informatice din cadrul Politiei Romane.

COOPERAREA INTERNATIONALA

Guvernul Romaniei va sprijini Politia Romana sa stabileasca in mod efectiv o cooperare permanenta cu Europol pentru:

 • schimbul de informatii;
 • elaborarea de catre Europol a rapoartelor ce privesc analiza fenomenului infractional din tara noastra;
 • furnizarea de expertiza si suport tehnic pentru efectuarea investigatiilor si realizarea operatiunilor de cercetare.

CONCLUZIE

Implementarea masurilor recomandate – acestea fiind minimale, presupune renuntarea la imitatie fiind necesara iar procesul de compatibilizare cu institutiile internationale trebuie reconsiderat in mod responsabil ca si tot ce defineste interesul national – sub aspectul necesitatilor natiunii – pentru a fi capabili sa identificam resursele si modalitatile specifice de promovare si protejare a natiunii romane.

Pe de alta parte, caracteristicile mediului de securitate international actual, coroborate cu optiunile nationale politico-militare, ar trebui sa determine Guvernul Romaniei sa reconsidere problematica gestionarii resurselor de securitate, din perspectiva necesitatilor si capabilitatilor nationale. Romania ca membru cu drepturi depline in structurile colective de securitate ale NATO, trebuie sa dispuna de o Strategie eficace, de un sistem coerent de gestionare a resurselor de securitate.

Stefan Lacatus,
Presedinte

Alte Articole

Mai multe materiale

RealStudio RoHost Real Project Solutions Fudoshin Martial Arts Editura Tritonic Tiger Protector