Newsletter: Inscriere la Newsletter

cultura de securitate abordare institutionala moderna care promoveaza problematica securitatii; cunoasterea registrului de urgente publice de ordin politic, militar, economic, societal si ecologic; totalitatea notiunilor, ideilor si informatiilor de care dispun, la un moment dat, cetatenii statului, referitoare la valorile, interesele si necesitatile nationale de securitate; modalitate de dezvoltare a unor atitudini, motivatii si comportamente necesare apararii si protectiei personale, de grup si statale fata de vulnerabilitati, factori de risc, amenintari, stari de pericol sau agresiuni potentiale, precum si promovarii lor in mediul intern si international de securitate.

mai multi termeni...

Alatura-te Echipei CPCS

Avem nevoie de tine!
Membru sau doar voluntar, te asteptam sa te implici in proiectele şi activităţile noastre!

Acceseaza o serie de resurse extrem de utile in studiul culturii de securitate.

Telefon:
0748 022 805
0722 306 591
Email
fbicon twicon

Bibliografie pentru cultura de securitate

Evoluţii, procese şi tendinţe în mediul internaţional de securitate.

 • Henry Kissinger, Are nevoie America de o politică externă?, Editura Incitatus Bucureşti, 2002;
 • Nathan Gardels, Schimbarea ordinii globale, Editua Antet, f. a.;
 • Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2005. Enciclopedie politică şi militară, CTEA, Bucureşti, 2005.
 • Emanuel Todd, Sfârşitul imperiului, Albatros, Bucureşti, 2004;
 • Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul secolului XXI, secţiunea Istorie, geopolitică şi geostrategie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005.

Sisteme de securitate. Securitatea europeană.

 • Strategia de securitate a Uniunii Europene, 2003;
 • Curs de doctrine politico-militare, partea a VI-a – „Securitate naţională şi euroatlantică”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2004.
 • România—NATO , Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2004;
 • George Cristian Maior, Politica de apărare a României, în Monitor Strategic, Anul III, nr. 1-2/2002;
 • Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2005. Enciclopedie politică şi militară, CTEA, Bucureşti, 2005;
 • Ionel Nicu Sava, Extinderea NATO.Puncte de stabilitate şi securitate către Est, Institutul Social Român, 2003.

Uniunea Europeană şi NATO: evoluţie istorică, realizări şi perspective.

 • Tratatul Uniunii Europene, Editura Lucreţius, Bucureşti, 1997;
 • Curs de doctrine politico-militare, partea a VI-a – „Securitatea naţională şi euroatlantică”, Editura U.N.Ap, Bucureşti, 2004.
 • Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2004.
 • Manual NATO, Buxelles, 2001;
 • Curs de doctrine politico-militare, partea a VI-a – „Securitatea naţională şi euroatlantică”, Editura U.N.Ap, Bucureşti, 2004;
 • Chiriac Mircea Dănuţ, Politici şi strategii de securitate la începutul secolului XXI, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005.
 • Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul secolului XXI, secţiunea Istorie, geopolitică şi geostrategie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005;
 • Zbigniew Brzezinski, Marea Tablă de Şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000;
 • Svante Cornell, NATO’S role in South Caucasus.Regional Security, în Turkish Policy Quarterly volume 3, no 2, Summer, 2004, p.126;
 • Charles-Philippe David, Jacques Levesque, The Future of NATO, McGill-Queens University Press, 2001.

Terorismul – ameninţare majoră la adresa securităţii statelor.

 • Terorismul – dimensiune politică şi geostrategică. Războiul terorist. Războiul împotriva terorismului, Centrul de Studii Strategice de Securitate, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2002;
 • Anghel Andreescu, Terorismul internaţional flagel al lumii contemporane, Editura MAI, Bucureşti, 2003;
 • Gabriel – Florin Moisescu, Anghel Andreescu, Maricel Antipa, Terorismul –ameninţare majoră asupra democraţiei secolului XXI, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2004.

Promovarea intereselor naţionale ale României în condiţiile integrării în structurile de securitate colectivă.

 • Strategia de securitate naţională a României, Bucureşti, 2001;
 • Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, Bucureşti, 2004;
 • Chiriac Mircea Dănuţ, Politici şi strategii de securitate la începutul secolului XXI, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005.

Managementul crizelor şi conflictelor militare realizat de NATO.

 • Doctrina pentru operaţii întrunite multinaţionale, Bucureşti, 2001;
 • Manual NATO, 2001;
 • NATO HANDBOOK, NATO Office of Information and Press, Bruxelles, October, 2001;
 • Curs, Conceptul Combined Joind Task Force – CJTF, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005;
 • Dănuţ Manta, Managementul crizelor în NATO. Operaţii de răspuns la crize non-art.5, Editura U.N.Ap., Bucrueşti, 2005;
 • Crăciun Ion, Manta Dănuţ, Sarcinschi Alexandra, Gestionarea crizelor în cadrul NATO, Editura U.N.Ap., 2004;
 • Manta Dănuţ, Teoria operaţiilor multinaţionale, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2001, cota AM-1366;
 • Mândru Mircea, Manta Dănuţ, Relaţii civili–militari-CIMIC-element central al Operaţiilor Multinaţionale, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2001.

Geopolitică şi geostrategie.

 • Martin Weight, Politica de putere, Editura Arc, Bucureşti, 1998;
 • Pierre Milza, Serge Berstein, Istoria secolului XX. Lumea între război şi pace, vol. II, Bucureşti, 1998;
 • Paul Claval, Geopolitică şi geostrategie, Editura Corint, Bucureşti, 2002;
 • Joseph S. Nye, jr., Descifrarea conflictelor internaţionale. Teorie şi istorie, trad., Ion Vlădoiu, Editura Antet, 2005.
 • Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura All, Bucureşti, 1999;
 • Charles-Philippe David, Jacques Levesque, The Future of NATO, McGill-Queens University Press, 2001;
 • Walter LaFeber, America, Russia, and the Cold War, 1945—1984, Cornell University, New York, 1999;
 • Dana H. Allin, Cold War Illusions, America, Europe and Soviet Power, 1969—1989, St. Martin’s PressNew Zork, 1994.

Noţiuni fundamentale despre strategia militară.

 • Strategia militară a României, 2005;
 • Bădălan Eugen, Arsenie Valentin, Văduva Gheorghe, Eseu despre arta strategică, Editura Militară, Bucureşti, 2005;
 • Mureşan Mircea, Văduva Gheorghe, Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2004;
 • Mureşan Mircea, Văduva Gheorghe, Strategia de parteneriat, parteneriatul strategic, Editura U.N.Ap. „Carol I”, Bucureşti, 2006;
 • Onişor Constantin, Teoria strategiei militare, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 1999;
 • Mureşan Mircea, Stăncilă Lucian, Enache Doru, Tendinţe în evoluţia teoriei şi practicii războiului, Editura U.N.Ap. “Carol I”, Bucureşti, 2006;
 • Beaufre A., Introducere în strategie, Editura Militară, Bucureşti, 1974;
 • Karl von Clausewitz, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982;
 • Sun Tzî, Arta războiului, Editura Militară, Bucureşti, 1977;
 • Tratat de ştiinţă militară, vol.1 şi 2, Editura Militară, Bucureşti, 2001.
 • Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, Bucureşti, 2004;
 • Liddell Hart, Strategia. Acţiunile indirecte, Editura Militară, Bucureşti, 1973;

Operaţiuni armate multinaţionale.

 • Doctrina pentru Operaţii Întrunite Multinaţionale, Bucureşti, 2001;
 • Doctrina NATO privnd PSO (lucrare în limba engleză) cota 5861;
 • NATO Handbook, 2001;
 • Manta Dănuţ, Curs de teoria operaţiilor multinaţionale, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2001, cota AM-1366;
 • Mândru Mircea, Lumea între războiul rece şi pacea fierbinte, Editura Expert, Bucureşti, 2000.

Protecţia informaţiilor.

 • Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • HG.nr.353/2002 pentru aprobarea „Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România;
 • HG.nr.585/2002 pentru aprobarea „Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România”.

Războiul economic-ameninţare majoră în epoca globalizării.

 • Adams James, Următorul război mondial, Editura Antet, Oradea, 1998;
 • Albert Michel, Capitalism contra capitalism, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994;
 • Aron Raymond, 18 lecţii despre societatea industrială, Editura All, Bucureşti, 2003;
 • Gilpin Robert, Economia mondială în secolul XXI, Editura Polirom, Iaşi, 2004;
 • Popescu Maria, Globalizarea şi dezvoltarea trivalentă, Editura Expert, Bucureşti, 1999.
 • Strategia Naţională privind dezvoltarea economică durabilă, MO 297/2000;
 • Bondrea Aurelian, Opinia publică şi dinamica schimbărilor în societatea Românească în tranziţie, Editura Fundaţia Română de Mâine, Bucureşti, 1998;
 • Ignatio Ramonet, Geopolitica Haosului, Editura Doina, Bucureşti, 1998;
 • Stiglitz Joseph, Globalizarea, Speranţe şi deziluzii, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
 • Constantinescu N.N., Învăţăminte ale tranziţiei economice în România, Editura Economică, Bucureşti, 1997.
 • Adumitrăcesei I.D., Decalajele între mediile rurale şi urbane, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
 • Niculescu N.G., Economia românească post-socialistă. Încotro? Cum? De ce?, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

Forţele armate şi societatea.

 • Dimitrie Gusti, Sociologia razboiului, in Sociologia militans, Editura Institutului Social Român, Bucuresti, 1934;
 • I.N. Sava, Gh. Tibil, M. Zulean, Armata si societatea. Culegere de texte de sociologie militara, Editura Info-Team, Bucuresti, 1998;
 • * * * - Controlul parlamentar al sectorului de securitate. Principii, mecanisme si practici, DCAF, 2004;
 • M. Janowitz, The Professional Soldier, A Political and Social Portrait, Free Press, 1960;
 • S. P. Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, Harvard University Press, 1957;
 • J. Kuhlmann, J. Callaghan (ed.), Military and Society in 21st Century Europe, Transaction Publishers, 2000.

Geopolitica şi globalizare

 • I. Badescu, Tratat de geopolitica, Editura M. Valahie, 2005;
 • I. Badescu, Dan Dungaciu (coordonatori), Sociologia si geopolitica frontierei, vol. I-II, Ed. Floare-Albastra, Bucuresti, 1995;
 • Zbigniew Brzezinski, Marea tabla de sah, Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2000;
 • J. Stiglitz, Globalizarea. Sperante si deziluzii, Editura Economica, 2003;
 • Paul Claval, Geopolitica si geostrategie, Corint, Bucuresti, 2001;
 • Centrul de Geopolitica si Antropologie Vizuala al Universitatii din Bucuresti, Geopolitica integrarii europene, Ed. Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2002;
 • Ionel Nicu Sava, Scoala geopolitica germana, Info-Team, Bucuresti, 1997;
 • Immanuel Wallerstein, Sistemul mondial modern, 4 vol., Meridiane, Bucuresti, 1992-1993;
 • http://www.geopolitica.ro/

Metodologia studiilor de securitate. Politici publice în securitatea naţională

 • Septimiu Chelcea, I. Marginean, I. Cauc, Cercetarea sociologica – metode si tehnici, Destin, Deva, 1998;
 • B. Buzan et all, Security. A New Framework for Analysis, Londra, 1998;
 • Mihaela Vlasceanu, Psihosociologia organizatiilor si a conducerii, Ed. Paideia, Bucuresti, 1993;
 • Dye, Thomas R., Understanding Public Policy, 1998, Prentice-Hall;
 • Howlett, Michael, M. Ramesh, Studying Public Policy - Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press, Oxford et al., 1995.

Sociologie politică. Sistemul politic şi securitatea naţională.

 • Virgil Magureanu, Curs de sociologie politica, Editura Universitatii din Bucuresti, 1994;
 • Ilie Badescu, Idei politice romanesti. Doctrine si teorii, Editura Mica Valahie, Bucuresti, 2004;
 • Virgil Magureanu, Studii de sociologie politica, Albatros, Bucuresti, 1997;
 • Virgil Magureanu, Declinul sau apoteoza puterii?, Editura Rao, 2003

Teoria şi practica securităţii.

 • M. Griffits, Relatii Internationale. Scoli, curente, ganditori, Editura Ziua, 2003;
 • Barry Buzan, People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Harvester Wheatsheaf, 1991 (vezi si versiunea in lb romana);
 • Ulrich Beck, The Risk Society. Towards a New Modernity, Sage Publication, 1992;
 • Ole Waever, B. Buzan, M. Kelstrup, P. Lemaitre (ed), Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, St. Martin Press, New York, 1993;
 • B. Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Security. A New Framework for Analysis, Rienner, Londra, 1998.

Comunicare internaţională, acţiuni psihologice, război mediatic.

 • Bougnoux, Daniel- Introducere in stiintele comunicarii, Editura Polirom, 2000;
 • Cathala, H.P., Epoca dezinformarii, Ed. Militara, 1992;
 • Dragan Ion, Paradigme ale comunicarii de masa, Casa de Editura si Presa Sansa,1996;
 • Shah, Anup – War, Propaganda and the Media, 2003, la http://www.globalissues.org/HumanRights/Media/Military;
 • *** IWS, The Information Warfare Site, http://www.iwar.org.uk/index.htm;
 • *** Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public ;
 • *** Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
 • *** Manualul NATO, Ministerul Informatiilor Publice, 2002;
 • *** Manualul purtatorului de cuvant, Ministerul Informatiilor publice, 2003

Sociologia relaţiilor internaţionale

 • M. Grifiths, Relatii internationale. Scoli, curente, ganditori, Editura Ziua, 2004;
 • Hedley Bull, Societatea anarhica, Chisinau, Stiinta, 1998;
 • Henry Kissinger, Diplomatia, ed. a 2-a, Bucuresti, BIC ALL, 2002;
 • Stefano Guzzini, Realism si relatii internationale, Iasi, Institutul European, 2000;
 • Susan Strange, Retragerea statelor, difuziunea puterii in economia mondiala, Bucuresti, Ed. Trei, 2002

Intelligence şi securitate

 • Gerard Desmaretz, Totul despre spionaj, Editura Polirom, 2002;
 • Georges Manuela, Spionaj si contraspionaj, Editura Hiparion, 2001;
 • Volkman Ernest, Spionaj, Editura RAO, 1998.

Resurse Cultura de Securitate

RealStudio RoHost Real Project Solutions Fudoshin Martial Arts Editura Tritonic Tiger Protector