Newsletter: Inscriere la Newsletter

administratie suma organelor administrative ale unui stat; un aparat format din institutii ale statului, create pentru a aplica regulamente, proceduri, politici, acte normative; structuri institutionale distincte prin care se exercita puterea statului.

mai multi termeni...

Alatura-te Echipei CPCS

Avem nevoie de tine!
Membru sau doar voluntar, te asteptam sa te implici in proiectele şi activităţile noastre!

Acceseaza o serie de resurse extrem de utile in studiul culturii de securitate.

Telefon:
0748 022 805
0722 306 591
Email
fbicon twicon

Legislatie securitate

 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI 2003; *
 • STRATEGIA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI; *
 • LEGEA NR. 415/2002 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; *
 • LEGEA NR. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării;*
 • LEGEA NR. 45/1994 privind apărarea naţională a României cu modificarile şi completările ulterioare;
 • LEGEA NR. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român;
 • LEGEA NR. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
 • Hotărârea de Guvern Nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Protecţie Civilă;*
 • LEGEA NR. 15/2005 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • LEGEA NR. 212/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
 • LEGEA NR. 363/ 2002 pentru aprobarea O.G. Nr. 88/2001 privind înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;
 • LEGEA NR. 473/2004 privind planificarea apărării;
 • LEGEA NR. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
 • Hotărârea C.S.A.T. Nr. 36/2002 privind Strategia naţională de prevenire şi combatere a terorismului;
 • Hotărârea C.S.A.T. din 18.11.2005 privind organizarea şi funcţionarea Comunităţii Naţionale de Informaţii;
 • LEGEA NR. 51/ 1991 privind Siguranţa Naţională a României;*
 • LEGEA NR. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii;*
 • LEGEA NR. 1/1998 ( republicată ) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, M.O. Nr. 511/18.10.2000, cu modificările şi completările ulterioare;*
 • LEGEA NR. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, modificată şi completată prin OUG Nr. 103/2002 si aprobată cu Legea Nr. 67/2003;
 • LEGEA NR. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
 • LEGEA NR. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;*
 • LEGEA NR. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;*
 • LEGEA NR. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, modificată prin OUG 16/2005; *
 • LEGEA NR. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
 • LEGEA Nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române; *
 • LEGEA NR. 151/2005 privind aprobarea O.U.G. Nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h ) a art. 17 din Legea Nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor;*
 • LEGEA NR. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, modificată prin Legea Nr. 169/2002 privind modificarea şi completarea Codului Penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale;*
 • Hotărârea Parlamentului României NR. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Comune Permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii;
 • Hotărârea Parlamentului României NR. 44/1998, privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, modificată prin Hotărârea Nr. 8/2000;
 • Hotărârea Guvernului României Nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificată şi completată prin Hotărârea Nr. 2202-2004;
 • LEGEA NR. 423/2004 privind aderarea României la Acordul dintre părţi la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997;
 • LEGEA NR. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949;
 • Hotărârea Guvernului României Nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale N.A.T.O în România, modificată prin Hotărârea Nr. 590/2004;
 • LEGEA NR. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, modificată şi completată prin O.U.G. Nr. 131/2006;*
 • LEGEA NR. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;*
 • LEGEA NR. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;*
 • LEGEA NR.17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor;*
 • LEGEA NR. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
 • LEGEA NR. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;*
 • LEGEA NR. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor;*
 • LEGEA NR. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
 • LEGEA NR. 682/2002 privind protecţia martorilor;
 • LEGEA NR. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
 • O.U.G. Nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, completata cu Legea Nr. 343/2005;
 • O.U.G. Nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii;
 • LEGEA NR. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
 • Codul Penal;*
 • Codul de Procedură Penală 2003.

Resurse Cultura de Securitate

RealStudio RoHost Real Project Solutions Fudoshin Martial Arts Editura Tritonic Tiger Protector