Newsletter: Inscriere la Newsletter

comunitate ansamblu de relatii sociale complexe in context specific; proces de participare, de intitutionalizare si organizare; ideal de integrare sociala.

mai multi termeni...

Alatura-te Echipei CPCS

Avem nevoie de tine!
Membru sau doar voluntar, te asteptam sa te implici in proiectele şi activităţile noastre!

Acceseaza o serie de resurse extrem de utile in studiul culturii de securitate.

Telefon:
0748 022 805
0722 306 591
Email
fbicon twicon

Statutul CPCS prevede

Asociaţia include următoarele categorii de membri:

 • membrii fondatori; persoanele care au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social iniţial;
 • membrii asociaţi: persoanele fizice şi juridice care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului organizatiei;
 • membrii de onoare: sunt persoanele fizice sau juridice cu o activitate practică şi ştiinţifică specifică excepţională, sau care prin activitatea lor au o contribuţie excepţională în realizarea scopurilor propuse de asociaţie;
 • membrii susţinători: persoane fizice şi juridice care aderă la scopul asociaţiei şi care sprijină material sau moral realizarea acestuia.

Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele fizice care îndeplinesc următoarele cerinţe:

 • persoana majora inscrisa intr-o forma superioara de invatamant particulara sau de stat, fara antecedente penale si care îşi exprimă în scris dorinţa de asociere printr-o cerere depusă la sediul asociaţiei.
 • absolventii unui program de specialitate în domenii conexe securitatii, masterat sau doctorat, sau care studiază în cadrul unui program din cele trei amintite mai sus;
 • au o activitate de cercetare dovedită prin publicaţii şi/sau lucrare de masterat/doctorat cu înaltă relevanţă din domeniu de specialitate sau alta formă asemenea;

De asemenea, pot deveni membri ai asociaţiei persoane fizice sau juridice care activează în domeniul securităţii, prevenirii terorismului, din poliţia română, armată şi din alte forme similare. Calitatea de membru al asociaţiei se acordă de către consiliul director.

Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 • să participe la acţiunile şi proiectele organizate de asociaţie şi să propună alte acţiuni şi proiecte;
 • să aleagă organele de conducere ale asociaţiei;
 • să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, dacă sunt persoane fizice;
 • sa beneficieze de programele de pregatire si perfectionare in domeniul securitatii organizate de asociatie in colaborare cu persoanele si institutiile cu expertiza in domeniu.
 • cces nelimitat la bazele de date si informatii ale asociatiei.

Membrii asociaţi, persoane juridice, au câte un drept de vot, printr-un reprezentant, la luarea deciziilor în cadrul asociaţiei, dar nu pot fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei.

Membrii Asociaţiei au următoarele obligatii:

 • să respecte prevederile prezentului statut;
 • să respecte hotărârile luate de organele de conducere ale asociaţiei;
 • să desfăşoare acţiuni în sprijinul creşterii prestigiului asociaţiei;
 • să nu desfăşoare activităţi care prin natura lor ar provoca daune şi ar leza scopurile şi îndeplinirea obiectivelor asociaţiei;
 • să achite cotizaţiile la termenele stabilite de organele de conducere ale asociaţiei.

Membrii de onoare sunt aleşi cu respectarea următoarei proceduri:

 • îşi exprimă acordul;
 • întrunesc unanimitatea consiliului director;
 • sunt confirmaţi de 2/3 din membrii adunării generale.

Membrii de onoare nu au obligaţia de a contribui la patrimoniul asociaţiei, nu au drept de vot şi nu au dreptul de a fi aleşi în organele de conducere şi control ale asociaţiei, în afară de cazul în care au şi calitatea de membri activi.

Membrii de onoare sunt aleşi cu respectarea următoarei proceduri:

 • în cazul renunţării prin cerere scrisă sau săvârşirea unei fapte penale sau antisociale;
 • prin excludere, în cazul în care persoana respectivă produce asociaţiei prejudicii morale sau materiale prin activitatea proprie sau se angajează în acţiuni care contravin statutului şi hotărârilor organelor de conducere ale asociaţiei;
 • prin radiere, în cazul neplăţii cotizaţiei de către membrii asociaţiei.

Excluderea şi radierea se hotărăsc de către consiliul director, la propunerea unui membru al consiliului director.

RealStudio RoHost Real Project Solutions Fudoshin Martial Arts Editura Tritonic Tiger Protector