Newsletter: Inscriere la Newsletter

antiterorism totalitatea masurilor luate pentru prevenirea fenomenului terorist; planuri si actiuni referitoare la evaluarea pericolului, intarirea plafoanelor de securitate a obiectivelor potential vizate, protectia persoanelor si siguranta actiunilor.

mai multi termeni...

Alatura-te Echipei CPCS

Avem nevoie de tine!
Membru sau doar voluntar, te asteptam sa te implici in proiectele şi activităţile noastre!

Acceseaza o serie de resurse extrem de utile in studiul culturii de securitate.

Telefon:
0748 022 805
0722 306 591
Email
fbicon twicon

Campania de informare privind protecţia şi siguranţa cetăţeanului în mediul rura

Argument

Având în vedere prevederile Constituţiei României - Capitolul II - Drepturile şi Libertăţile Fundamentale , la Articolul 22 referitor la dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică , aliniatul 1: dreptul la viaţă precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei şi garantarea acestora, iar la aliniatul 2: nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau tratament inuman sau degradant, Articolul 23 referitor la libertatea individuală , aliniatul 1: libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile, precum şi prevederile Planului Naţional de Aderare a României la NATO, Cap. IV, privind realizarea educaţiei de securitate, CPCS iniţiază programe de informare privind protecţia şi siguranţa cetăţeanului în mediul rural.

Securitatea reprezintă o stare în care pericolele şi condiţiile care ar putea provoca daune fizice, psihice sau materiale sunt controlate într-o manieră care permite apărarea sănătăţii şi bunăstării indivizilor şi ale comunităţii umane

Pentru ca o comunitate modernă şi democratică să funcţioneze optim dincolo de aspecte precum existenţa unor activităţi economice comerciale, industriale şi agricole, este nevoie şi de o componentă cultural-educaţională, cu o tendinţă naturală de adaptare a societăţii la normele impuse şi acceptate de globalizarea vieţii politice şi sociale în secolul XXI, cu vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările ce decurg din aceasta, atât în mediul urban cât şi în cel rural

Problema

În România proiectele şi programele de promovare a educaţiei pentru securitate lipsesc cu desăvârşire. Motivele pentru care acestea lipsesc sunt: lipsa specialiştilor în domeniul securităţii, lipsa fondurilor necesare implementării acestor programe, precum şi lipsa unei minime educaţii de securitate (informare-conştientizare a cetăţenilor asupra vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor legate de aspectele prevenirii şi securizării societale).

În Uniunea Europeană, în ţări cu o situaţie socio-economică şi geostrategică mult mai bună, se acordă o importanţă deosebită formării unei atitudini preventive şi proactive vis-a-vis de securitatea fizică şi psihică a cetăţenilo

Solutie

În cadrul Programului vor fi derulate întâlniri cu populaţia şi discuţii cu persoanele cu influenţă în localitate şi judeţ, pentru a-i sensibiliza pe aceştia din urmă cu privire la problemele de securitate cu care se confruntă cetăţenii în ziua de astăzi, pentru a stimula implicarea socială atât a sectorului public, cât şi a sectorului privat într-o formă de parteneriat durabil şi pentru a realiza în parteneriat proiecte pentru locuitorii comune

Teme de discutie

Securitatea cetăţeanului, relaţia cetăţeanului-societăţii civile cu instituţiile de siguranţă şi ordine publică, metode de prevenire şi combatere a infracţionalităţii, protecţia mediului, securitatea şi drepturile omului, autoapărarea – cadrul legal, aspecte psihologice

Scop

Obiectivul este creşterea pe termen lung în rândul populaţiei a stării de siguranţă individuală şi de grup, a satisfacţiei faţă de interesul manifestat de autorităţile locale în prevenirea actelor antisociale şi implicarea instituţiilor locale în managementul şi rezolvarea problemelor cotidiene ale cetăţenilor, cu impact asupra creşterii încrederii în instituţiile şi reprezentanţii statului la nivel local.

CPCS promovează, în cadrul parteneriatului public-privat în domeniul serviciilor de securitate, recomandările europene în domeniu ale COESS ( Confederaţia Europeană a Serviciilor de Securitate ), prin proiecte ce vizează adaptarea legislativă, promovarea unui cadru comunicaţional şi de cooperare între instituţiile partenere, studii, cercetări şi implementare modele de securitate locale, zonale şi regionale

Proiecte CPCS

RealStudio RoHost Real Project Solutions Fudoshin Martial Arts Editura Tritonic Tiger Protector